Om SoluDyne

 

SoluDyne er spesialisert innen nisjen virksomhetsstyring; styring, kontroll, etterlevelse og kontinuerlig forbedring. Selskapet har jobbet langsiktig med virksomhets og kvalitetsstyring siden oppstarten på 90-tallet.

 

SoluDyne selger og servicerer sitt egenutviklede produkt; SoluDyne. Produktet er ledende innen virksomhetsstyring, er fremtidsrettet og fokuserer på strategisk ledelse, prosessstyring, kompetansestyring og kvalitetsforbedring.

 

Produktet skaper støtte for hele organisasjonen, fra analyse til strategiutvikling, til gjennomføring og måling av resultater. Misjon, visjon, strategier, strategiske og operative mål med kritiske suksessfaktorer, nøkkeltall og handlingsplaner brytes ned over overordnet organisatorisk nivå til ulike enheter.

 

Ulike styringsmodeller er støttet og eksisterende regelverk, lover og krav knyttet til aktiviteter sikrer etterlevelse.

 

Selskapet:

 • Er formet av og basert på beste praksis fra ledende selskaper i energi, olje & gass og luftfarts bransjene.

 • Beste praksis dyrking er sjelen i SoluDyne, og limen som binder selskapet, produktene og ansatte sammen.

 • Er kjent som en ledende leverandør av kompetanse og dynamiske løsninger innen aktiv integrert styring.

 • Er et kunnskapshus med sertifiserte SoluDyne konsulenter som tilbyr ekspertise innen kompetanse og dynamiske software løsninger.

 • Gir et bredt sammensatt opplæringstilbud som sikrer alle brukere på alle nivå kunnskap og nødvendige ferdigheter for effektiv utnyttelse av SoluDyne systemet.

 • Har et design team bestående av dyktige designere og programmerere som jobber innen ulike fagområder.

 • Har 15 års erfaring fra offentlig sektor, energi, finans m.m.. Nisjen har hele tiden vært aktiv integrert styring og kontoll med kontinuerlig forbedring av Beste Praksis gjennom tett samarbeid med kunden.
 • Strategisk mål

  Å være en ledende leverandør av integrert virksomhetsstyring.

   

 • Visjon

  SoluDyne vil verdsette ansvarlighet, og vise et aktivt engasjement i en løsningsvillig ånd for å bygge tillit og sikre vinn – vinn relasjoner. Ansatte skal være et team med profesjonelle medarbeidere, som har kompetanse innenfor egne arbeidsområder og som alltid er lojal til SoluDyne Styrende Dokumentasjon.

   

  SoluDyne skal akselerere vekst ved å fokusere på Beste Praksis og bærekraftig utvikling. For å fremme et selvstendig og proaktivt selskap skal, det dyrke verdiene som ligger til grunn for et sivilt samfunn, fri økonomi og demokrati.

   

 • Misjon

  Vi hjelper våre Kunder med å bli bedre på Virksomhetsstyring.

 • Bakgrunn / historie

  • SoluDyne ble etablert som et kunnskaps-, rådgivnings- og IT selskap i 1997.
  • Kjernen som etablerte selskapet hadde spisskompetanse fra luftfart og olje.
  • Arenaen var internasjonal; Skandinavia, EU og USA.
  • Støttespiller til selskapet kom fra norske og store internasjonale bedrifter så som Avaya(TNT) og RJR Nabisco. Og med bakgrunn fra NTH, BI, Lund i Sverige og IMD i Sveits.
  • De tre første årene drev SoluDyne ren rådgivning og brukte et egetutviklet system for håndtering av informasjon i prosjektarbeid sammen med kunder.
  • Nytten av det egenutviklete systemet gjorde at en raskt så muligheten til å videreselge produktet til allerede eksisterende og nye kunder. SoluDyne har dermed over lang tid opparbeidet seg en bred erfaring fra offentlig sektor, energi, luftfart, finans, produksjon og småbedrifter.
  • Nisjen har vært aktiv integrert styring og kontroll med kontinuerlig forbedring av Beste Praksis gjennom tett samarbeid med kunden.
 • Kvalitetssystem

  Kvalitetsstyring

  SoluDyne har vektlagt viktige prinsipper i ISO og ønsker en holdning til kvalitet som skal være forebyggende og ikke korrigerende.

   

  Kundetilfredshet

  Vi ønsker å møte kundens behov og forventninger, og vil aktivt søke tilbakemelding om kundens tilfredshet.

   

  Kundens mål

  Vi fokuserer på våre kunders mål og forventninger til våre leveranser. Våre kunders mål og forventninger skal også være våre mål.

   

  Opplæring

  Bedriften er opptatt av at opplæring skal gå hånd i hånd med kompetanseutvikling. Gjennom system for utviklingssamtaler og aktiv, løpende registrering av den enkelte medarbeiders tilegnede kunnskap kan vi tilby våre kunder de menneskelige ressurser som er nødvendig for riktig produksjonskvalitet.

   

  Erfaringsoverføring

  Konkrete erfaringsoverføringer fra prosjekter med påfølgende oppgradering av vårt Styringssystem sikrer faktabaserte kvalitetsforbedringer.

   

  Code of Conduct

  Ved å forankre arbeidsprosessene til Code of Conduct og strategier i tillegg til andre eksterne og interne krav sikrer og oppnår SoluDyne å følge sitt motto: Riktig adferd er den beste beskyttelse.

 • SoluDyne ordmerke

  Navnet SoluDyne er et ordspill på dynamic solutions.

  SoluDyne utvikler og selger løsninger. Selskapet er kreative i sine løsninger og ordet solu speiler dette. Ordet dyne stammer fra dynamisk, som betyr energi. Igjen har man valgt å gi markedet denne assisasjonen, firmaet SoluDyne har evnen til å skape bevegelse, endring og dynamisk energi.

   

  Logoen symboliserer hva riktig teknologi kan gjøre for menneskeheten, være fri, balansert, støttende og sentralisert. Ikonet skal speile teknologiutviklingen, og brukes separat eller sammen med selskapets logo SoluDyne.

   

  SoluDyne Logo

  Rønnaug Foss Alsvik i reklamebyrået Bindestreken har laget ikon og logo.

  Hun ble gitt en matematiske kurvediagram basert på "to evolve", som viser sentrum av energi eller «Plasseringen av energi-senteret». Ved en svipptur innom kontoret mellom konsert og reklamearbeid laget hun ikonet som ble dradd ned på blokken hennes, som hun sa. Symbolet blir kalt evolution, det samme som vår teknologi og skal alltid gi assosiasjoner til den evige skiftende utvikling på jorden.

   

  SoluDyne logoprogram skal inspirere og gi evnen til å være sentrert samtidig som endringer blir ivaretatt etter som tidene skifter. Selskapet skal bli ledet og forsterket av en kreativ energi bygget på menneskelige ressurser som forstår markedet og dets behov.

   

 • Verdier

  Tillit

  SoluDyne ble grunnlagt på ideen om at alle ansatte er en del av et team av fagfolk, dyktige innen sitt fagområde. Personell knyttet til SoluDyne skal bli behandlet og behandle andre med verdighet, uavhengig av kjønn, rase eller alder.

   

  Vårt etiske program og historie etablerer og håndhever en etisk kultur, der ansatte skal føle seg trygge i sitt selskaps forpliktelse til eget verdiprogram.

   

  SoluDyne sitt motto er: Riktig handling, er den beste beskyttelse. Implementering av dette mottoet betyr at alt personell knyttet til SoluDyne skal følge den etiske banen, og bruke SoluDyne Code of Conduct som en basis for handling og samhandling i hverdagen.

   

  Proaktiv

  I SoluDyne skal ansatte oppleve SoluDyne som kreativ og dynamisk, hvor kunnskap og individuelle ferdigheter stadig vedlikeholdes og utvikles. De ansatte er opplært til å være et team av profesjonelle, dyktige innenfor sitt arbeidsområde, og videre alltid lojale mot SoluDyne sin styrende dokumentasjon.

   

  Engasjert

  SoluDyne er forpliktet til å sørge for at kundene maksimerer avkastningen på investert kapital, som oppnås gjennom kjøp av tjenester fra SoluDyne. SoluDyne forventer at de ansatte alltid skal være lojale mot selskapets policy i arbeidet med kunder, og ta ansvar knyttet til den individuelle og selskapets forpliktelser.

   

  Ansvarlig

  I SoluDyne, ønsker vi at folk skal stole på oss på grunn av våre forpliktelse overfor dem og til de standarder som vi selv holder. Vi alene er ansvarlig for å opprettteholde vår høye kvalitet og integritet. Dette betyr å opptre ansvarlig i alle våre faglige relasjoner, på en måte som er forenlig med den høye standarden vi setter for vår forretningsvirksomhet. Våre kunder, partnere og aksjonærer er avhengig av at vi leverer kreativitet, innovasjon, integritet og kvalitet.

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

 • SoluDyne Logo
SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
 • SoluDyne Logo
SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse