QIS Kvalitetsforbedringssystem

Modulen for kvalitetsforbedring og kvalitetssikring er designet for å håndtere alle typer observasjoner; forbedringsforslag, avvik, reklamasjoner, arbeidsskader, unntakssøknader, revisjonsfunn, HMS og andre typer hendelser.

 

Systemet er vektlagt etter viktige prinsipper i ISO standarden og sikrer holdning til kvalitet som skal være forebyggende og ikke korrigerende.

 

 

FORRETNINGSFORDELER

NØKKELFUNKSJONER

HISTORIEN

SOLUDYNE KVALITETSAPP

 • Sikrer at kvalitetsarbeidet i organisasjonen er dokumentert, effektivt og vurdert av kvalifisert personell.

 • Kvalitetssystemet kan kobles til arbeidsprosessene. Den enkelte ansatt blir direkte involvert i beste praksis dyrking og forbedring av egne arbeidsprosesser.

 • Sikrer trygg behandling av sensitive saker.

 • Mulighet for sentralisert og/eller distribuert saksbehandling.

 • Tilfredsstiller myndighetskrav til avvikshåndtering, samt ivaretar forebyggende behandling.

 

 

Enkelt for sluttbruker

Enkelt for sluttbruker å melde inn og følge saker.

 

Tilbakemelding via arbeidskø, sms eller e-post

Tilbakemelding på innrapporterte saker sendes til berørte parter etter behov og oppsett, og kan mottas i arbeidskø, sms og e-post.

 

Enkel saksbehandling

Enkel saksbehandling som kan settes opp ved installasjon i.h.t. behov.

 

Prevantive og korrektive tiltak

Utarbeide tiltaksplaner, implementere og verifisere tiltak.

 

Rapporter, statistikk, trendanalyse

Rapporter, statistikk, trendanalyse:

 Innsamling av kvalitetsrelatert data for statistikk.

 

Risikohåntering i SoluDyne

Bruk av organisasjonskart.

 

Audit

Audit.

 

 

 

 

 

Kort om SoluDyne QIS

 • Historisk har QIS også blitt kalt CAR som står for Corrective Action Reporting og har sitt utspring i luftfart. SoluDyne QIS leveres også i en ATM, Air Traffic Management, spesifikk versjon som brukes til å motta og saksbehandle hendelser i luftrommet.

 • Utviklet på 90-tallet.

 • Er kvalitetsforbedringsmodulen i SoluDyne og håndterer hendelser, avvik, søknad om unntak, forbedringsforslag og revisjoner.

 • SoluDyne QIS brukes i dag i luftfart, energisektoren, offentlig forvaltning og produksjons-/service selskap.

 • Et fleksibelt verktøy som dekker selskapets behov uavhengig av størrelse og virksomhetsområde.

 • Understøtter arbeidet med forbedring av arbeidsprosesser.
 • Støtter arbeidet med å finne årsak til avvik.

 

 

 

SoluDyne QIS brukes i dag av Kunder til håndtering av:

 • Hendelser

 • HMS avvik og hendelser

 • Avvik / Non-conformance

 • Observasjoner

 • Tekniske funn

 • Unntakssøknader

 • Forbedringsforslag

 • Revisjonsfunn

 

 

 

Dette bildet viser QIS Kvalitetsforbedringssystem kvalitetshjul, med styrende dokumentasjon, korrektiv og preventiv handlingsplan, avvik osv.
Dette bildet viser en SoluDyne Kvalitetsapp skjermdump, med mulighet til å rapportere observasjon, sjekke styrende dokumenter osv.

SoluDyne Kvalitetsapp – Avviksapp

 

Ansatte kan rapporterer kvalitetsforbedringer, observasjoner og avvik med bilder fra sine smarttelefoner og nettbrett – når som helst, hvor som helst. Rapporten sendes rett inn i systemet for videre behandling. Dermed unngår en at viktige forbedringer blir glemt.

 

For ytterligere informasjon ta kontakt på info@soludyne.com eller ring +47 51 850 850.

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette bildet viser QIS Kvalitetsforbedringssystem kvalitetshjul, med styrende dokumentasjon, korrektiv og preventiv handlingsplan, avvik osv.
SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Hjemmeside for QIS

Hjemmeside for QIS Kvalitetsforbedring, med ulike avvikskategorier tilgjengelige. Ulike avvikskategorier kan tilpasses.

FORRETNINGSFORDELER

 • Sikrer at kvalitetsarbeidet i organisasjonen er dokumentert, effektivt og vurdert av kvalifisert personell.

 • Kvalitetssystemet kan kobles til arbeidsprosessene. Den enkelte ansatt blir direkte involvert i beste praksis dyrking og forbedring av egne arbeidsprosesser.
  Sikrer trygg behandling av sensitive saker.

 • Mulighet for sentralisert og/eller distribuert saksbehandling.

 • Tilfredsstiller myndighetskrav til avvikshåndtering, samt ivaretar forebyggende behandling.
QIS - Opprettelse av avviksrapport

Opprettelse av en avviksrapport.

QIS - Klassifisering av en avviksrapport

Klassifisering / analyse av en avviksrapport.

NØKKELFUNKSJONER

Statistikk i QIS Kvalitetsforbedringssystem.

Dette bildet viser Statistikk i QIS Kvalitetsforbedringssystem.

Enkelt for sluttbruker

Enkelt for sluttbruker å melde inn og følge saker.

 

Tilbakemelding via arbeidskø, sms eller e-post

Tilbakemelding på innrapporterte saker sendes til berørte parter etter behov og oppsett, og kan mottas i arbeidskø, sms og e-post.

 

Enkel saksbehandling

Enkel saksbehandling som kan settes opp ved installasjon i.h.t. behov.

 

Prevantive og korrektive tiltak

Utarbeide tiltaksplaner, implementere og verifisere tiltak.

 

Rapporter, statistikk, trendanalyse:

Innsamling av kvalitetsrelatert data for statistikk.

 

Audit

Kvalitetsforbedringssystemet inneholder Audit.

Kort om SoluDyne QIS

 • Historisk har QIS også blitt kalt CAR som står for Corrective Action Reporting og har sitt utspring i luftfart. SoluDyne QIS leveres også i en ATM, Air Traffic Management, spesifikk versjon som brukes til å motta og saksbehandle hendelser i luftrommet.

 • Utviklet på 90-tallet.

 • Er kvalitets-forbedringsmodulen i SoluDyne og håndterer hendelser, avvik, søknad om unntak, forbedringsforslag og revisjoner.

 • SoluDyne QIS brukes i dag i luftfart, energisektoren, offentlig forvaltning og produksjons-/service selskap.

 • •Et fleksibelt verktøy som dekker selskapets behov uavhengig av størrelse og virksomhetsområde.

 • Understøtter arbeidet med forbedring av arbeidsprosesser.

 • Støtter arbeidet med å finne årsak til avvik.

SoluDyne QIS brukes i dag av Kunder til håndtering av:

 • Hendelser

 • HMS avvik og hendelser

 • Avvik / Non-conformance

 • Observasjoner

 • Tekniske funn

 • Unntakssøknader

 • Forbedringsforslag

 • Revisjonsfunn

 

 

 

 

SoluDyne Kvalitetsapp – Avviksapp

Dette er en skjermdump fra SoluDyne Kvalitetsapp.

Ansatte kan rapporterer kvalitetsforbedringer, observasjoner og avvik med bilder fra sine smarttelefoner og nettbrett – når som helst, hvor som helst. Rapporten sendes rett inn i systemet for videre behandling. Dermed unngår en at viktige forbedringer blir glemt.

 

 

For ytterligere informasjon ta kontakt på info@soludyne.com eller ring +47 51 850 850.

 

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse