SoluDyne kvalitetsapp – avviksapp

Med SoluDyne kvalitetsapp kan de ansatte registrere avvik og legge ved dokumentasjon i form av bilder fra sine smarttelefoner og nettbrett – når og hvor som helst. Den registrerte meldingen går rett inn i systemet for videre behandling av eier eller saksbehandler. Dermed unngår bedriften at viktige forbedringspunkter blir glemt.

FORRETNINGSFORDELER

NØKKELFUNKSJONER

Fordeler for de ansatte

 • Ansatte vil ha lett tilgang til å rapportere inn kvalitetsforbedringer.

 • SoluDyne kvalitesapp vil hjelpe til med at alle i bedriften kan være med på å skape en kultur med bevisste ansatte, som tar selvstendige initiativ til forbedringer uavhengig av hvor arbeidet utføres.

 

Fordeler for ledere

 • Rask tilbakemelding til ansvarlig, siden ansatte kan rapportere rett fra der den enkelte arbeider, via sin smarttelefoner eller nettbrett.

Målbare forbedringer

 • Øker produktivitet, grunnet mulighet for å rapportere inn avvik ute fra felten.

 

 

 

Fordeler for hele organisasjonen

 • SoluDyne Avviksapp forbedrer samarbeidet mellom arbeidstaker og organisasjon. Alle ansatte er i stand til å gi tilbakemelding om kvaliteten på arbeidet slik som forbedringsforslag, avvik, reklamasjoner, nestenulykker, arbeidsskader og revisjonsfunn.

 • Informasjon kan lett sendes ut fra organisasjonen til den ansattes arbeidskø.

 • Styrker bedriften; avviket kan rapporteres direkte fra der arbeidet blir utført.

 • Fokus på systematisk kvalitetsforbedring gir fornøyde ansatte og fordeler for virksomheten.

 

 

Rapportering

Mulighet for å ta bilde og laste det rett opp på avviksrapporten.

 

Standard kategorioppsett

Systemet blir levert med et standard kategorioppsett, men det kan enkelt bygges ut med kategorier etter bedriftens egne behov.

 

Skreddersydd

Hjemmesiden på SoluDyne Kvalitetsapp kan settes opp etter kundens designoppsett.

 

 

 

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Dette bildet viser Førsteside i kvalitetsforbedringsapp.

Førsteside i kvalitetsforbedringsapp.

FORRETNINGSFORDELER

Fordeler for hele organisasjonen

 • SoluDyne Avviksapp forbedrer samarbeidet mellom arbeidstaker og organisasjon. Alle ansatte er i stand til å gi tilbakemelding om kvaliteten på arbeidet slik som forbedringsforslag, avvik, reklamasjoner, nestenulykker, arbeidsskader og revisjonsfunn.

 • Informasjon kan lett sendes ut fra organisasjonen til den ansattes arbeidskø.

 • Styrker bedriften; avviket kan rapporteres direkte fra der arbeidet blir utført.

 • Fokus på systematisk kvalitetsforbedring gir fornøyde ansatte og fordeler for virksomheten.

  Fordeler for de ansatte
 • Ansatte vil ha lett tilgang til å rapportere inn kvalitetsforbedringer.
 • SoluDyne kvalitetsapp vil hjelpe til med at alle i bedriften kan være med på å skape en kultur med bevisste ansatte, som tar selvstendige initiativ til forbedringer uavhengig av hvor arbeidet utføres.
 • Rask tilbakemelding til ansvarlig, siden ansatte kan rapportere rett fra der den enkelte arbeider, via sin smarttelefoner eller nettbrett.

 

 

 

Målbare forbedringer

 • •Øker produktivitet, grunnet mulighet for å rapportere inn avvik ute fra felten.

Dette bildet viser Innrapporteringsskjema for avvik/observasjoner.

Innrapporteringsskjema for avvik/observasjoner.

Dette bildet viser Arbeidskø i app.

Arbeidskø i app.

NØKKELFUNKSJONER

Rapportering

Mulighet for å ta bilde og laste det rett opp på avviksrapporten.

 

Standard kategorioppsett

Systemet blir levert med et standard kategorioppsett, men det kan enkelt bygges ut med kategorier etter bedriftens egne behov.

 

Skreddersydd

Hjemmesiden på SoluDyne Kvalitetsapp kan settes opp etter kundens designoppsett.

 

 

 

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse