FORRETNINGSFORDELER

NØKKELFUNKSJONER

FORRETNINGSIDEEN

 • Utvikler en kompetansestruktur som ivaretar kortsiktige og langsiktige mål for organisasjonen.

 

 • Støtter organisasjonen i arbeidet med å leve opp til eksterne bestemmelser, krav og standarder som AS/EN9100, EASA Part – 21, 145,147 og ISO9001:2008.

 

 • CAT er et verktøy skapt for aktiv forvaltning av kompetanse, og er et utvikling og kvalitetsikringsverktøy for hele organisasjonen og den enkelte ansatt.

 

 • Tilbyr ansatte utvikling i tråd med krav fra markedet og mål for organisasjonen.

 • Assisterer dialogen mellom leder og medarbeider og legger grunnlaget for riktige utviklingsaktiviteter.

 

 • CAT forvalter organisasjonens kompetanser for å sikre optimal ressursutnyttelse og målopnåelse.

 

 • Assisterer i å sette sammen prosjektteam med nødvendig kompetanse for komplekse prosjekter.

 

 • Modulen bidrar til å ha oversikt over kompetanse og annen informasjon om de ansatte som er berørt av forskrifter gitt av selskapet eller en organisasjon som beskrevet i ISO9001: 2000, AS/EN9100 og EASA Part 145.
 • Noen kompetanser er underlagt strenge krav til kontinuerlig opplæring og tester. Løsningen bidrar til overvåking av kritisk kompetanse og fullmakter med spesifikke tidsbegrensninger for fornyelse.

 

 • Økt tilgang av kunnskap.

Register

Personellregistre er lagret på en sikker måte.

 

Sertifisering

Assisterer i å holde oversikt over kompetanse

og annen personellinformasjon.

 

Kompetanseområder

og

nivåer

Områder av kompetanse er nødvendig for å

møte organisasjonens mål.

 

Forretning

Verktøyet assisterer ved å lenke relevante

kompetanseområder med organisasjonens

forretningsmål.

 

Målprofil

Målprofilen beskriver nivå som er målet for

hvert kompetanseområde.

 

Medarbeider

Den enkelte medarbeiders nåværende

kompetanse er satt opp mot Krav i den målprofil

den enkelte arbeider for å oppnå.

 

GAP oversikt

Grafisk oversikt over en avdelings totale kompetansegap

i forskjellige kompetanseområder.

 

Ressurs

optimalisering

Grafisk presentasjon av en avdelings totale og

ønskede kompetansenivå.

 

 

 

 

 

SoluDyne

CAT- Dialog

CAT Dialog støtter ledere og medarbeidere i

sitt arbeid med å øke medvirkning og forbedre

kvalitet av utviklingsprosessen.

 

Opplæring,

utvikling og

administrasjon

Håndterer interne og eksterne kurs som

resulterer i selskapets kurskatalog, administrerer

kurs og deltakere.

 

Systemet gir melding i arbeidskøen til instruktører,

administratorer og kursdeltakere.

Alternativt kan melding sendes som e-post.

 

Arbeidskø

All informasjon som er viktig for brukeren i

forbindelse med tiltak, uansett hvilken profi l og

rettighet som brukeren har i systemet, blir

distribuert til en individuell arbeidskø som

vises på systemets fremside. Informasjonen

kan også sendes på e-mail eller SMS dersom

ønskelig.

 

 

Arbeidet med å utarbeide og forankre forretningsplaner blant medarbeiderne er viktig. For å oppnå ønsket resultat kreves det at medarbeiderne får forståelse for sin del i planen, føler seg delaktige og tildeles forutsetninger for å kunne gjennomføre

sine oppgaver.

 

I SoluDyne CAT kan den enkelte organisasjonsenhets mål, kompetansekrav og

kompetanseavvik, GAP, samt ansattes mål og handlinger settes på dagsorden for å gjennomføres.

 

Funksjonalitetfor planlegging og analyse setter organisasjonen i stand til å treffe effektive tiltak med fokus på riktig

kompetanse, synlige mål og handlinger rettet mot den enkelte ansatte.

 

Utviklingsplaner, målkontrakt og

opplæringsaktiviteter som er tilrettelagt for personellet brukes til resultatoppfølging.

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Dette bildet viser lisens oversikt i CAT Kompetansestyring.

FORRETNINGSFORDELER

Lisens oversikt i CAT Kompetansestyring.

Dette er en svg som viser en pil.
 • Utvikler en kompetansestruktur som ivaretar kortsiktige og langsiktige mål for organisasjonen.

 

 • Støtter organisasjonen i arbeidet med å leve opp til eksterne bestemmelser, krav og standarder som AS/EN9100, EASA Part – 21, 145,147 og ISO9001:2008.

 

 • CAT er et verktøy skapt for aktiv forvaltning av kompetanse, og er et utvikling og kvalitetsikringsverktøy for hele organisasjonen og den enkelte ansatt.

 

 • Tilbyr ansatte utvikling i tråd med krav fra markedet og mål for organisasjonen.

 

 

Dette bildet viser Personell>Ansattregister> Ansatt informasjon i CAT Kompetansestyring.
 • Assisterer dialogen mellom leder og medarbeider og legger grunnlaget for riktige utviklingsaktiviteter.

 

 • CAT forvalter organisasjonens kompetanser for å sikre optimal ressursutnyttelse og målopnåelse.

 

 • Assisterer i å sette sammen prosjektteam med nødvendig kompetanse for komplekse prosjekter.

 

 • Modulen bidrar til å ha oversikt over kompetanse og annen informasjon om de ansatte som er berørt av forskrifter gitt av selskapet eller en organisasjon som beskrevet i ISO9001: 2000, AS/EN9100 og EASA Part 145.

 

 

Personell>Ansattregister>

Ansatt informasjon i CAT Kompetansestyring

Dette er en svg som viser en pil.
Dette bildet viser GAP oversikt på ansatt i CAT Kompetansestyring.
 • Noen kompetanser er underlagt strenge krav til kontinuerlig opplæring og tester. Løsningen bidrar til overvåking av kritisk kompetanse og fullmakter med spesifikke tidsbegrensninger for fornyelse.

 

 • Økt tilgang av kunnskap.

GAP oversikt på ansatt i CAT Kompetansestyring.

Dette er en svg som viser en pil.
Dette bildet viser GAP oversikt på ansatt i CAT Kompetansestyring.

Kurs en ansatt har deltatt i på CV view i CAT Kompetansestyring.

NØKKELFUNKSJONER

Register

Personellregistre er lagret på en sikker måte.

 

Sertifisering

Assisterer i å holde oversikt over kompetanse

og annen personellinformasjon.

 

Kompetanseområder

og

nivåer

Områder av kompetanse er nødvendig for å

møte organisasjonens mål.

 

Forretning

Verktøyet assisterer ved å lenke relevante

kompetanseområder med organisasjonens

forretningsmål.

 

Målprofil

Målprofilen beskriver nivå som er målet for

hvert kompetanseområde.

 

Medarbeider

Den enkelte medarbeiders nåværende

kompetanse er satt opp mot Krav i den målprofil

den enkelte arbeider for å oppnå.

 

GAP oversikt

Grafisk oversikt over en avdelings totale kompetansegap

i forskjellige kompetanseområder.

 

Ressurs

optimalisering

Grafisk presentasjon av en avdelings totale og

ønskede kompetansenivå.

 

SoluDyne

CAT- Dialog

CAT Dialog støtter ledere og medarbeidere i

sitt arbeid med å øke medvirkning og forbedre

kvalitet av utviklingsprosessen.

 

Opplæring,

utvikling og

administrasjon

Håndterer interne og eksterne kurs som

resulterer i selskapets kurskatalog, administrerer

kurs og deltakere.

 

Systemet gir melding i arbeidskøen til instruktører,

administratorer og kursdeltakere.

 

Alternativt kan melding sendes som e-post.

 

Arbeidskø

All informasjon som er viktig for brukeren i

forbindelse med tiltak, uansett hvilken profi l og

rettighet som brukeren har i systemet, blir

distribuert til en individuell arbeidskø som

vises på systemets fremside. Informasjonen

kan også sendes på e-mail eller SMS dersom

ønskelig.

 

 

 

 

FORRETNINGSIDEEN

Arbeidet med å utarbeide og forankre forretningsplaner blant medarbeiderne er viktig. For å oppnå ønsket resultat kreves det at medarbeiderne får forståelse for sin del i planen, føler seg delaktige og tildeles forutsetninger for å kunne gjennomføre

sine oppgaver.

 

I SoluDyne CAT kan den enkelte organisasjonsenhets mål, kompetansekrav og

kompetanseavvik, GAP, samt ansattes mål og handlinger settes på dagsorden for å gjennomføres. Funksjonalitet

for planlegging og analyse setter organisasjonen i stand til å treffe effektive tiltak med fokus på riktigkompetanse, synlige mål og handlinger rettet mot den enkelte ansatte.

 

Utviklingsplaner, målkontrakt ogopplæringsaktiviteter som er tilrettelagt for personellet brukes til resultatoppfølging.

 

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse

Dette bildet viser lisens oversikt i CAT Kompetansestyring.
Dette er en svg som viser en pil.
Dette bildet viser Personell>Ansattregister> Ansatt informasjon i CAT Kompetansestyring.
Dette er en svg som viser en pil.
Dette bildet viser GAP oversikt på ansatt i CAT Kompetansestyring.
Dette er en svg som viser en pil.