SoluDyne støtter flere språk på innhold og prosesser.  Dette hindrer doble versjoner, og reduserer tid brukt på vedlikehold av innhold og prosesser.

 

Har man områder med høy risiko, eller mange avvik, kan man gjøre språkversjoner på spesifikke prosesser tilgjengelig. Slik kan bedriften klargjøre rammer for prosesser med roller og ansvar og sikre rett forståelse av oppgaven som skal utføres. Man kan for eksempel ha samme prosess på norsk, engelsk og polsk.  Det er ingen begrensninger på hvor mange språk man kan ha på en prosess.

 

 

SPRÅK:

Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

virksomhetsledelse