Sikre standarder for CE-merking i henhold til EN 1090

Denne modulen brukes for CE-merking av stål- og aluminiumskonstruksjoner i henhold til EN 1090.

 

Den nye loven vedrørende CE-merking av byggevarer i stål- og aluminium som kreves for selskaper som skal være DS/EN 1090-1 sertifisert før 1. juli 2014 for å kunne CE-merke stål- og aluminiumskomponenter de produserer.

 

I samarbeid med partnere ble det utviklet en løsning som sørger for sertifisering. Dette gjør den daglige driften enklere for å leve opp til kravene i standarden.

 

Modulen inneholder en rekke verktøy. Disse verktøyene gir en klar oversikt over de ulike prosessene som er nødvendige å gå gjennom for å CE merke konstruksjoner i hensyn til EN 1090. Dermed hjelper modulen til å sikre at CE-merking er utført som fastsatt i EN 1090.

 

FORRETNINGSFORDELER

NØKKELFUNKSJONER

Gjennomføring av kontroller og vurderinger

Sikrer at alle revisjoner og vurderinger utføres.

 

Enkel gjenbruk av CE-merking

Gir muligheten til enkel gjenbruk av CE-merking for bygging på lignende konstruksjoner.

 

 

Komponentspesifikasjon

Gir muligheten å spesifisere komponentene i kategorier som består av grunninnformasjon, deklarasjon og gjennomføringsklasser.

 

Generell informasjon

Den generelle informasjonsmalen bidrar til å gi en organisert oversikt over et prosjekt.

 

Enkel og strukturert

Sikrer enkel og strukturert kommer gjennom kravene i standarden.

 

 

Oversikt

Skaper oversikt over EN 1090 merkingsprosessen.

 

Automatisk generering

Automatisk generering og utskrift av CE-merket.

Registrering av krav

 Sikrer registrering av krav i forhold til DS/EN 1090-2 for stål og EN 1090-3 for aluminium.

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Komponentspesifikasjon -  i SoluDyne CE Merking

Komponentspesifikasjon.

FORRETNINGSFORDELER

Komponentspesifikasjon

Gir muligheten å spesifisere komponentene i kategorier som består av grunninnformasjon, deklarasjon og gjennomføringsklasser.

 

Generell informasjon

Den generelle informasjonsmalen bidrar til å gi en organisert oversikt over et prosjekt.

 

Enkel og strukturert

Sikrer enkel og strukturert kommer gjennom kravene i standarden.

 

Gjennomføring av kontroller og vurderinger

Sikrer at alle revisjoner og vurderinger utføres.

 

Enkel gjenbruk av CE-merking

Gir muligheten til enkel gjenbruk av CE-merking for bygging på lignende konstruksjoner.

Generell informasjon.

NØKKELFUNKSJON

Oversikt

Skaper oversikt over EN 1090 merkingsprosessen.

 

Automatisk generering

Automatisk generering og utskrift av CE-merket.

 

Registrering av krav

Sikrer registrering av krav i forhold til DS/EN 1090-2 for stål og EN 1090-3 for aluminium.

 

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse