Overmeny - English

Kurs

MINIMER KOMPETANSEGAPET, ØK KVALITET OG EFFEKTIVITET……
 

KURS

 

SoluDyne Akademiet

 
SoluDyne Akademiet representerer et bredt sammensatt opplæringstilbud. Dette sikrer alle brukere på alle nivå kunnskap og ferdigheter for effektiv utnyttelse av systemet SoluDyne.
 
SoluDyne treningsstruktur er bygget opp av trinn, hvor hvert trinn fører til en ny sertifisering. Kursene består av praktiske oppgaver, hvor teori er integrert i kursene.


SoluDyne Akademiet

Fordeler

  • Riktig kunnskapsnivå gir en mer effektiv organisasjon og bedre ROI – Return on Investment.
  • Støtter organisasjonen i arbeidet med å leve opp til eksterne bestemmelser, krav og standarder som ISO9001, AS/EN9100, EASA Part – 21, 145, 147.
  • En effektiv drevet organisasjon kjennetegnes med høy grad av etterlevelse.
  • Bedre forståelse og eierskap for ansvar, oppgaver og roller i organisasjonen.
  • Gjør saksbehandler i stand til å trene egen organisasjon.
  • Samme kvalitet på leveranser uavhengig av person.

 

Sertifisering

Sertifiserte instruktører for brukeropplæring, kombinert med bruk av SoluDyne konsulenttjenester på implementeringsstøtte,
gir tilsammen en garanti for suksess ved innføring av SoluDyne.
Når eiere og saksbehandlere er sertifisert kan disse lett trene og holde egen organisasjon oppdatert.

 

Trening

Opplæring er en viktig faktor for å oppnå suksess og bør planlegges
ved oppstarten av et hvert prosjekt.

SoluDyne er en totalleverandør av virksomhetsstyring og tilbyr kurs innen:

  • Strategisk Ledelse
  • Prosessorientering
  • Kompetansestyring
  • Kvalitetsforbedring

Kursene kan være klasseromsbasert, workshops eller nettbasert.

 

Spesialtilpasset trening

SoluDyne instruktører har kompetanse til å utføre tilpassede kurs innen
en rekke av markedets vertikaler.