Planlægning og kontrol   / Handlingsplaner

Værktøj til projektledelse og opgavestyring til styring og opfølgning på virksomhedens aktiviteter med administration af timer og workflow. Værktøjet benyttes som et supplement til de øvrige moduler i SoluDyne.

 

Projektudførelse

Funktioner til planlægning, udgiftsberegning, udførelse og kontrol af projekter, hvor målstyring og KPI'er er knyttet til den enkelte plan.

 

Risikovurdering

Planlægningsværktøj giver en god støtte til opbygning af risikoregister og gennemgørelse af RooS analyser i tilknytning til aktiviteter og planer.

 

Audits

Planlægningsværktøj hjælper med at planlægge, gennemføre og følge op på audit-planer, audits, audit-punkter med tjeklister og observationer.

 

FORRETNINGSFORDELE

NØGLEFUNKTIONER

Audit

Fordele

 • Mulighed for at administrere alle virksomhedens arbejdsopgaver.
 • Total kontrol over alle indkomne kundehenvendelser til udførelse og levering.
 • En systematisk opfølgning på alle aktioner, hvor hver enkelt aktivitet kan ansvarsfordeles med deadline og status.
 • Den Projektansvarlige kan ved hjælp af statusrapporter få et komplet overblik over fremdriften af aktiviteter, samtidig med, at den enkelte ansatte kun har adgang til egne aktiviteter.
 • Sikrer at handlingsplaner er dokumenteret og vurderet i forhold til tidsforbrug og risiko.
 • Timeføring: Den ansatte har mulighed for at føre timer fortløbende på hver aktivitet.
 • Den Projektansvarlige har total kontrol på udførelsen af planer og aktiviteter i forhold til hver enkelt ansatte.
 • Arbejdskøen giver fuldstændigt overblik over, hvad den enkelte ansatte skal udføre hver dag.

NØGLEFUNKTIONER

 • Giver mulighed for at udarbejde handlingsplaner med underpunkter / aktiviteter. Til de enkelte underpunkter kan der knyttes en ansvarlig med dato for færdiggørelse; forventet og faktisk tidsforbrug kan dokumenteres.
 • Planlagte aktiviteter vises i et Gantt diagram.
 • Opfølgning på virksomhedens mål: Målstyring og KPI'er er inkluderet i Planlægningsværktøjet og giver grundlag for, at virksomhedens mål bliver overholdt.
 • Cost / Benefit: Planlægningsværktøjet indeholder funktioner til at dokumentere udgifter, tid og materialer i forhold til hver aktivitet.
 • Arbejdskø med e-mail notifikationer: Planer, aktiviteter eller aktioner sendes til den enkelte ansattes arbejdskø samt sendes til dennes e-mail; dette er styret af, hvordan workflow'et er sat op.
 • Dokumentation: Al kommunikation kan tilføjes hver plan eller aktivitet under eget område.
 • Kommentarer i forbindelse med arbejdets udførelse lægges direkte på planer og aktiviteter med revisionsstyring, således at fuldstændig dokumentation sikres for eftertiden.
 • Anden dokumentation for planlagt arbejde kan linkes eller uploades på den enkelte plan eller aktivitet.
 • Alle afhængigheder af anden nødvendig information i SoluDyne systemet kan linkes eller uploades på planer og aktiviteter.
 • Risikovurdering: Planlægningsværktøjet indeholder en funktion til vurdering af risiko i forhold til de planer og aktiviteter, som udføres i virksomheden. Der er også mulighed for at oprette et risikoregister, som kan linkes op til hver plan eller aktivitet.
 • Audits: Den indbyggede opgavebehandling i planlægningsværktøjet bliver brugt til udførelse af audits. Den ansvarlige og udførende får fuld støtte til planlægning og gennemførelse af audit-opgaverne. Der er mulighed for at udarbejde skabeloner med færdige audit-punkter, som kan genbruges for at sikre en effektiv sagsgang.
 • Ved observationer registreres disse som afvigelser i SoluDyne QIS Kvalitetsforbedringsmodulet. Hver observation bliver dokumenteret og får sat en dato for, hvornår den skal lukkes, og hvem der har ansvaret for dette.
 • Der findes forhåndsdefinerede rapporter til planer og aktiviteter med status for hvert trin i workflow'et.

SoluDyne Auditværktøj hjælper med at planlægge, gennemføre og følge op på audits.

 

I SoluDyne Auditværktøj håndteres:

 • Auditplaner
 • Audits
 • Auditpunkter i en Audittjekliste
 • Observationer

 

For at kunne have flere Auditplaner grupperes Auditplaner i forskellige Auditregistre og Auditgrupper.

 

Man begynder med at lave en Auditsplan i et Auditregister. I Auditplanerne bliver audits for det kommende år lagt ind med planlagt start- og slutdato og deltagere.  Derudover skal man angive inden for hvilket område i organisationen, auditten skal finde sted.

 

Auditregistret nedbrydes i auditgrupper, der kort angiver, hvilke audittemaer det skal fokuseres på.

 

Under Auditgrupperne lægges auditplaner, der viser præcis, hvad der skal auditeres inden for hver gruppe. For hver Audit udvikles en Audittjekliste med nøjagtig beskrivelse af, hvad der skal tjekkes.

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

business management